خلاقیت تعطیل بردار نیست

  • گفتگوی تفصیلی ایلنا با «یونس تراکمه»؛

    قطعآ سال ۹۲ بد‌تر از سال ۹۱ است، همانطور که ۹۱ بد‌تر از ۹۰ بود. تا جریان حذفی ادبیات وجود دارد این روند هم هست/ رویارویی با جریان‌های محدود كننده در ذات خلاقیت وجود دارد. نفس خلاقیت با هیچ محدودیتی سازگار نیست.