حادثه شرکت ذوب نگین البرز

  • اظهارات جدید درباره علت فوت کارگران کارخانه ذوب آهن نگین البرز؛

    رئیس اداره کار ابهر گفت: قرار است چهارشنبه (اول خرداد) تیمی از اداره کار کشور برای بررسی حادثه کارخانه ذوب آهن نگین البرز به ابهر بیاید و دلیل اصلی این حادثه را مشخص کند.