جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از مهم‌ترین رویدادهای هنری است