تنگی ور

  • جاذبه‌های گردشگری کردستان؛

    هر آنچه به صورت نقاشی، نوشته و… از گذشتگان برجای مانده نشانه های فرهنگ و تمدن و قدمت یک ملت است./ كتیبه تنگی ور به شماره 5117 به ثبت ملی رسیده است.