تنش‌های چین و آمریکا

  • سخنگوی وزارت خارجه چین:

    سخنگوی وزارت خارجه چین راه‌اندازی هر گونه سامانه‌ای در شرق دور توسط آمریکا را اقدامی خصمانه توسط این کشور خواند.