تله کابین علی آباد کتول

  • این روزها با سفر رییس جمهور به استان گلستان، بار دیگر پرونده ساخت تله کابین بر فراز جنگل‌های هیرکانی که از آن به عنوان فسیل زنده ایران یاد می‌شود، مطرح شده است. ساخت این تله کابین سال‌هاست که با اما و اگرهای فراوان همراه است این درحالی است که جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و هر نوع دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن منوط به انجام کار کارشناسی توسط یونسکو است.