تعیین سبد معیشت در مذاکرات مزدی 1402

  • نگاهی به استانداردهای محاسبه‌ی هزینه‌های زندگی؛

    سال گذشته در نیمه‌ی بهمن ماه، محاسبات سبد معیشت به پایان رسیده بود و هر سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی پای رقم نهایی آن امضا گذاشته بودند؛ سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، براساس آمارهای تورمی دیماه ۱۴۰۰ محاسبه شده بود؛ حالا مدتهاست که آمارهای تورمی دی و بهمن به طور رسمی اعلان شده اما ظاهراً اجماع در کمیته‌ی دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، دور از دسترس به نظر می‌رسد.