تخفیف مجازات برای زندانیان کتابخوان در بوشهر

  • مدیرکل ارشاد بوشهر:

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در نشست «بوشهر پایتخت کتاب ایران» گفت: در یکی از طرح‎های کتابخوانی ما کتاب به زندان‌ها هدیه می‌دهیم و زندانیانی که کتاب‌های بیشتری بخوانند و در رفتارشان تغییراتی بوجود بیاید بین 3 تا 6 ماه تخفیف در مجازاتشان اعمال می‌شود.