تجمعات کارگران معدن کرمان

  • به علت پرداخت نشدن معوقات مزدی؛

    صبح امروز(22 فروردین) در دو نقطه جداگانه از معادن زغال سنگ پابدانای جنوبی تعدادی از کارگران معدنچی در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود تجمع کردند.