برگزاری شورایعالی کار

  • در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛

    نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به ضرورت برگزاری فوری شورایعالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه تمام است منتظریم در نشست شورایعالی کار به آن رسیدگی شود.

  • ایلنا گزارش می‌دهد؛

    اگر بخواهیم برحسب اولویت جمع‌بندی کنیم، مساله برگزاری شورایعالی کار و ترمیم دستمزد مهم‌ترین مساله است؛ بعد از آن، پیگیری مطالبات اساسی کارگران در زمینه‌ی امنیت شغلی و تشکل‌یابی و حقوق صنفی اهمیت دارد؛ در عین حال، تادیه‌ی مطالبات سازمان از دولت نیز به همین میزان حایز اهمیت است.