بخشش مالیات

  • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

    یک فعال حوزه کارگری گفت: لازم است مشکلات و نیاز‌های جامعه کارفرمایی و کارگری بررسی شود، یعنی برای مثال دولت عنوان کند به ازای عدم دریافت مالیات یا یارانه انرژی کارفرما متقبل به ایجاد شغل و استخدام کارگران شود.