بازرگانی پرشین آیرون

  • در اقتصاد بین الملل پروفیل سبک یکی از محصولات مهم در سبد خرید کشورهای در حال توسعه قرار گرفته و در بازی بازار استراتژی منطقه، قیمت پروفیل صادراتی به شدت وارد کارزار رقابت گونه ای در میان کشورهای صاحب تکنولوژی تولید فولاد سبک گردیده است.