اشیا

  • بسیاری از ما بارها وسایلمان را گم کرده ایم و در تلاش پیدا کردن آنها هستیم نکاتی برای پیدا شدن وسایل گمشده وجود دارد که می تواند کمکتان کند.

  • در این حالت، افراد اشیا و اطرافیان خود را می‌بینند و خیلی آشنا به نظر میاد، اما باز هم نمی‌توانند بگویند که چه چیزی هستند و قابل تشخیص نیستند.

  • از سوی میراث فرهنگی املش صورت گرفت؛

    مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در یکی از روستاهای شهرستان املش را داشتند، به همت نیروهای پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر شدند.

  • به تازگی تصاویری کمتر دیده شده از مقبره فرعون توت عنخ آمون منتشر شده است که برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ کشف شد و اشیا داخلی آن نیز بی‌نظیر بوده است.