آلودگی هوای یزد

  • همزمان با افزیش بسیار شدید دمای هوا و گرمای چهل و چند درجه در مناطق مختلف استان یزد، میزان آلاینده ها در هوا هم افزایش یافت و در برخی ساعتها به پنج برابر حد مجاز رسید.