#انیمیشن

  • مشاور وزیر مطرح کرد:

    مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش گفت: در شرایط جنگ ترکیبی که دشمن از تمام توان خود برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی استفاده کرده است کنشگران تربیتی با آگاهی کامل زبان جوانان و نوجوانان را به خوبی بشناسند و با آنان ارتباط بگیرند.