کد خبر: 733744 A

رسولی مطرح کرد:

رئیس‌کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت گفت: احیای بافت تاریخی شهر احترام به هویت شهروندان است.

به گزارش ایلنا از رشت، یکصد و سی و یکمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری با حضور رئیس، اعضا، مشاورین و مدیران شهرداری برگزار شد.

رئیس‌کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت با اشاره به توجه ویژه دولت به پروژه های بازآفرینی افزود: با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه بازآفرینی در دولت وجود دارد، می‌توان پروژه هایی را به شکل اقدام مشترک تعریف و به نتیجه رساند.
 
رضا رسولی با اشاره به شرایط اقتصادی خواستار تعریف چند پروژه شاخص و به نتیجه رساندن این پروژه ها شد و افزود: پروژه های که مربوط به بازگشایی مسیر است بر اساس همین سیاست باید از پراکندگی روند کار جلوگیری شود. باید ابتدا یک مسیر مشخص و تمام املاک آن خریداری تا به بازگشایی یک مسیر منتهی شود.
 
وی با اشاره به املاک شهرداری در مسکن مهر تصریح کرد: با توجه به لزوم بازگشایی در مسیر حاشیه رودخانه ها و بر اساس اولویت می‌توان از املاک شهرداری در مسکن مهر برای افرادی که املاک آنها در مسیر حاشیه رودخانه آزاد می شود، در نظر گرفته شود.
 
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به لزوم اجرای پروژه های شاخص و با اهمیت در حوزه های مختلف شهرداری تصریح کرد: احیای بافت تاریخی شهر احترام به هویت شهروندان است و باید بافت‌های تاریخی را برای آیندگان حفظ کنیم.
 
وی که از کاروانسرای سعات بازدید کرده بود، فیلمی را به عنوان گزارش شرایط فعلی کاروانسرا ارائه کرد و پس از بحث و بررسی مقرر شد با مشارک مالکین و همچنین صندوق احیای بناهای تاریخی کشور این بنای مربوط به پهلوی دوم احیا شود.
 
نرجس محمودی معاون باز آفرینی سازمان عمران با اشاره به پروژه های بازآفرینی بیان داشت: در راستای اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور جذب اعتبارات دولتی و ارسال پروژه ها از طریق اداره شهرسازی به ستاد ملی بازآفرینی در جلسات کمیته های چهارگانه ذیل ستاد شهرستانی چهار محله که دو محله تاریخی ساغریسازان و پیرسرا و دو محله بافت غیر رسمی عینک و سلیماندراب به عنوان پایلوت برای اقدام مشترک بازآفرینی در سال ۹۷ انتخاب شد.
شاخص شرایط اقتصادی شورای شهر قانون بناهای تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر