کد خبر: 683818 A

در شصتمین جلسه عادی شورای‌شهر انجام شد؛

جمشید رسایی با اشاره به قدمت شهرداری در شهر رشت ابراز داشت: شهرداری رشت از سال ۱۲۸۶ تشکیل شده و در ۱۱۱ سال ۶۹ شهردار به‌طور متوسط هر کدام ۱۹ ماه در این سمت حاضر بودند.

به گزارش ایلنا از رشت، جمشید رسایی گفت: در شهر رشت پیش از انقلاب در ۷۱ سال ۴۰ شهردار داشتیم و بعد از انقلاب ۲۹ شهردار در چهل سال تصدی این سمت را داشتند. شهر رشت دارای هفتصد هزار جمعیت ساکن و ثابت است و با توجه به موقعیت گردشگری رشت و تقریبا افزایش دو برابری این جمعیت در برخی ماه‌ها و توجه به وضعیت سیل مهاجرت به رشت باید برای آن برنامه ریزی شود.

رسایی با بیان این مطلب که حدود ۴۰۰۰ نفر پرسنل در شهرداری وجود دارد، افزود: باید با برنامه ریزی، تهدید نیروی انسانی مازاد را تبدیل به یک فرصت کرد.

وی ساماندهی پسماند، آلودگی منابع آبی شهر، کیفیت آسفالت شهری، مدیریت منابع و مصارف و درآمدهای ناپایدار شهرداری معضلاتی دانست که امروز شهرداری با آن درگیر است و باید در اسرع وقت اصلاح شود.

رسایی، ایجاد شفافیت در نظام مدیریت و تصمیم گیری با اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر شهروندان و ایجاد ساز و کاری جهت تقلیل دعاوی شهرداری را جزو اولویت های خود در شهرداری دانست و ادامه داد:

در حوزه نیروی انسانی تقویت کارهای آموزشی و فرهنگی برای پرسنل و شهروندان با بکارگیری ظرفیت انجیوها جزو اهداف مد نظر این جانب است.

جمشید رسایی تقویت جایگاه شهرداری در مناسبات شهری از طریق ایجاد ارتباط مناسب با سایر دستگاه‌های اجرایی و ارتقا مناسبات با استانداری با بکارگیری ظرفیت خوب نمایندگان شهر رشت از اهداف خود در این حوزه بیان کرد.

وی افزود: رشت از لحاظ سرانه فضای سبز و پارک در شرایط نامناسبی بسر می‌رود و باید با استفاده از ظرفیت رودخانه‌های شهری سرانه فضای سبز و پارک‌های محله‌ای را ارتقا دهیم و در آن طرح‌های مناسب اقتصادی تعریف کنیم.

رسایی، توسعه فرهنگی و اجتماعی با توجه به سابقه رشت در این حوزه را جزو اهداف خود دانست و ایجاد فرهنگسراها و توانمندسازی فرهنگی جزو اهداف مد نظر خود در این حوزه ذکر کرد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه حمل و نقل عمومی، ارتقا سطح خدمات با ارتقا ایستگاه‌های اتوبوس و افزایش تعداد سفرهای درون‌شهری با حمل و نقل عمومی با تجهیز خودروهای عمومی جزو برنامه‌های مد نظر در این حوزه بیان کرد.

گردشگری شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر