کد خبر: 671936 A

فرماندار ماسال مطرح کرد:

فرماندار ماسال گفت: رویکرد هیات تطبیق مصوبات، راهنمایی و رفع مشکلات قانونی مصوبات در جهت اجرایی شدن آن است.

به گزارش ایلنا از ماسال، محمد جواد عامر در جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ماسال که با حضور اعضای شوراهای اسلامی دو شهر شاندرمن و ماسال برگزار شد با اشاره به برخی ایرادهای گرفته شده به مصوبات شوراهای اسلامی شهر، تصریح کرد: رویکرد هیات تطبیق، وارد نشدن خلل در روند کار شهرداری ها و شوراهای اسلامی است و در این مسیر سعی می شود با ارائه راهنمایی و رفع مشکلات قانونی، مصوبات قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی آشنایی با قوانین شوراهای اسلامی و در نظر گرفتن آن در تصویب مصوبات را بسیار راهگشا دانست و افزود: برگزاری چنین نشست هایی و  گفتگو در خصوص موانع و مشکلات قانونی مصوبات می تواند زمینه ای ایجاد کند تا این ایرادات در مصوبات بعدی تکرار نشود.  

در ادامه این نشست که با حضور کارشناس استانداری  در حوزه ی مصوبات شوراها و نماینده شوراهای اسلامی استان برگزار شد، کلیه مصوبات رد شده هیئت تطبیق به صورت دقیق واکاوی و ایرادات قانونی آنها برای اصلاح ارائه شد.

شوراهای اسلامی شوراهای اسلامی شهر شهرداری مشکلات ماسال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر