کد خبر: 644010 A

نویدی خبر داد:

مدیر دفتر مهندسی طرح‌های شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان گفت: نوآوری در اجرای طرح های جدید انتقال و فوق توزیع شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با نگاه مدیریت مصرف اتفاق افتاده است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد نویدی مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه در دنیای امروز، مدیریت مصرف انرژی برق به خصوص از جنبه زیست محیطی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است و یکی از مهمترین اولویت‌ها، کاهش آلاینده های زیست محیطی و حفظ محیط زیست به عنوان یک امانت برای آیندگان است، گفت:دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با علم به این مهم، به یکی از جنبه های اصلاح الگوی مصرف انرژی که بحث ارتقای فناوری است توجه ویژه ای مبذول داشته و آن را در اولویت قرار داده است تا علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی در بحث اصلاح الگوی مصرف انرژی به بحث ارتقای فناوری نیز توجه داشته باشیم و ضمن جلوگیری از هدر رفت سرمایه گذاری‌های سهمگین در بخش انرژی برق، با حفظ منابع ملی(سوختهای فسیلی) برای آیندگان، کمک موثری به  اقتصاد ملی کرده باشیم.

مدیر دفتر مهندسی طرح ها با تشریح اقدامات انجام شده در طراحی پست های جدید در راستای کاهش مصرف داخلی پستها، افزود:تاکید بر کاهش تلفات بی باری و بارداری در خرید ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت طرح های جدید انتقال و فوق توزیع و گنجاندن این موضوع در اسناد مناقصه شرکت از جمله اقدامات انجام شده در طراحی پست های جدید در راستای کاهش مصرف داخلی پستها است. اگر چه در طرح های جدید انتقال و فوق توزیع، مشخصه های سطح صدا و نوع روغن نیز با ویژگی های مد نظر شرکت در اسناد مناقصه شرکت گنجانده شده است. بطور نمونه تلفات بارداری در تپ نامی(با استفاده از تپ چنجرها از طریق تغییر تعداد دور سیم پیچ ها در ترانسفورماتورها می توان ولتاژ خروجی را تنظیم کرد) ترانسفورماتورهای 230/63 کیلوولت و 160 مگاولت آمپرپست لاکان، 465 کیلووات بوده که در خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/63 کیلوولت و 160 مگاولت آمپری پست غرب رشت با تاکید بر کاهش تلفات، این مقدار به 345 کیلووات کاهش یافته که مقدار 120 کیلووات کاهش را نشان می دهد. اهمیت این کاهش تلفات با توجه به تعداد ساعات بهره برداری از ترانسفورماتورهای مذکور در طول سال و قیمت انرژی دو چندان می شود.

انرژی برق مد حفظ محیط زیست منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر