کد خبر: 628531 A

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری رشت مطرح کرد:

رئیس‌کمیسیون عمران و توسعه‌شهری رشت با تقدیر از عملکرد اعضای کمیته بازآفرینی و پاکسازی حریم رودخانه های شهر، توجه به این مهم را با توجه به تاثیر آن در مسیر توسعه شهر از لحاظ گردشگری و احیای محیط زیست عمومی برای شهروندان موضوعی مهم دانست.

به‌گزارش ایلنا از رشت، هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت با دستور بررسی طرح کارگروه ساماندهی رودخانه های کمیسیون عمران در موضوع پاکسازی رودخانه های رشت در تالار شورا برگزار شد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری رشت با تقدیر از عملکرد اعضای کمیته بازآفرینی و پاکسازی حریم رودخانه های شهر، توجه به این مهم را با توجه به تاثیر آن در مسیر توسعه شهر از لحاظ گردشگری و احیای محیط زیست عمومی برای شهروندان موضوعی مهم دانست.
 
رضا رسولی رسیدگی به این موضوع در قالب یک پیشنهاد مشخص و مبرهن و تبدیل آن به یک طرح قابل دفاع در جلسات کارشناسی جهت اجرا را هدف کمیسیون عمران در راستای برداشتن‌گامی موثر در این حوزه دانست.
 
وی در ادامه ابراز داشت با تعیین مهندسین مشاور و بررسی های کارشناسی تهیه طرح اجرایی و احیای حاشیه رودخانه و ایجاد و احیای دیوار حفاظتی برای قسمت‌هایی از حاشیه رودخانه را مراحل مد نظر این طرح جهت اجرا دانست.
 
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به حساسیت موجود در بین شهروندان در مبحث رودخانه و اهمیت موضوع، پرهیز از اقدامات سطحی و درگیری در بروکراسی های متداول را راهی جهت شروع به حل این معضل دانست.
 
این عضو شورای شهر با تاکید بر حمایت همه اعضای شورای پنجم در اجرای این طرح، بستر موجود را برای اقدامات لازم مغتنم شمرد و درخواست اقدامی مناسب در اسرع وقت در این حوزه و استفاده از این فرصت از سوی مدیران داشت.

فرهام زاهد نیز با تاکید بر این موضوع که نباید رشت را بستری جهت سعی و خطا در مورد احیای حریم رودخانه ها قرار داد، اجرای موفق این طرح را زمینه ساز توجه بیش از پیش مسئولین جهت انجام مراحل نهایی و احیای کامل رودخانه های گوهر رود و زرجوب دانست.
اعضای شورای شورای شهر کارشناسی گردشگری محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر