کد خبر: 625655 A

بشردانش خبر داد:

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت گفت: پاکسازی جداره رودخانه‌های زرجوب و گوهررود در پنج منطقه شهر رشت انجام شد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدباقر بشردانش افزود: این عملیات در سطح مناطق ۵ گانه اجرایی شد طوری‌که در منطقه یک، محوطه سیاه اسطلخ به سمت طرازکوه، در منطقه دو محوطه رودبارتان تا پارک نهی قناد، در منطقه سه محوطه پارک کشاورز به سمت زرجوب، در منطقه چهار محوطه پل چمارسرا تا پل سیاه اسطلخ و در منطقه ۵ نیز محوطه پل چماران به سمت ندایی در جداره رودخانه‌ها پاکسازی صورت گرفت.

وی تاکید کرد: این عملیات در راستای زدودن آلودگی‌ها از جداره رودخانه‌ها و آماده سازی آنها برای شروع فصل گرما اجرایی شد.

 

رودخانه شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر