کد خبر: 624165 A

مدیر عامل برق منطقه‌ای گیلان خبر داد:

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان گفت: انرژی دریافتی از نیروگاه های استان گیلان در سال 1396 برابر با 14,806,814 مگاوات‌ساعت بود که این مقدار در مقایسه با مورد مشابه سال 1395 (14,094,521 مگا وات ساعت) به میزان 5.05 درصد رشد داشته است.

به  گزارش ایلنا از رشت، عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: میزان انرژی دریافتی از نیروگاه‌های منطقه استان گیلان درسال96 نسبت به سال 95 افزایش یافت.

بلبل آبادی افزود: میزان انرژی دریافتی در سال 96 از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر برابر 5,067,330 (مگاوات ساعت)، از نیروگاه سد تاریک برابر 5,010 (مگاوات ساعت)، از نیروگاه سد سفید رود برابر 208,145 (مگاوات ساعت)، از نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان برابر7,801,489(مگاوات ساعت)، از نیروگاه شهید بهشتی لوشان برابر 1,640,387(مگاوات ساعت)، از نیروگاه گیل و آذر ایرانیان برابر 5,993(مگاوات ساعت) و از نیروگاه بادی منجیل برابر78,460 (مگاوات ساعت) بود.

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان افزود: به عبارتی جمع انرژی دریافتی از نیروگاه‌های منطقه استان گیلان در سال 96 برابر با 14,806,814 مگاوات ساعت بود که در مقایسه با جمع انرژی دریافتی از نیروگاه‌های منطقه استان گیلان در سال 95 که برابر با 14,094,521 مگاوات ساعت بود به میزان 5.05 درصد رشد داشته است.

استان گیلان انرژی برق رشد منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر