کد خبر: 601755 A

با حکم بلبل‌آبادی انجام شد؛

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با صدور حکمی اعضای کمیته تست و راه‌اندازی خط 63 کیلوولت تک‌مداره مقدم- رشت شمالی شرکت را منصوب کردند.

به گزارش ایلنا از رشت،  عظیم بلبل‌آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با صدور حکمی اعضای کمیته تست و راه اندازی خط 63 کیلوولت تک مداره مقدم- رشت شمالی شرکت را  منصوب کردند.

طبق این حکم بهمن داراب زاده نماینده مدیرعامل، فرزان دست یار نماینده معاونت بهره برداری- امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق، سعید خردیار نماینده معاونت بهره برداری- امور دیسپاچینگ، سجاد علیپور نماینده معاونت بهره برداری- امور نظارت بر تعمیرات پست‌ها و خطوط، نامی نهرجو نماینده معاونت بهره برداری- دفتر فنی انتقال بهمن انتخابی نماینده معاونت طرح و توسعه- مهندس هماهنگ کننده به عنوان اعضای کمیته و محبت بیژن نماینده معاونت طرح و توسعه- مجری طرح خطوط به عنوان عضو و دبیر کمیته منصوب شدند.

 

برق مدیر عامل شرکت اعضای کمیته منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر