کد خبر: 568198 A

پیمان بازدیدی مطرح کرد:

نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیئت نظارت استانداری گیلان گفت: سمن‌ها به عنوان بازوان توانمند داوطلب و خواهان مشارکت در توسعه شهر هستیم و برای تحقق این امر آماده همکاری با مجموعه مدیریت شهری هستیم.

به گزارش ایلنا از رشت، نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت استانداری  گیلان با اشاره به اینکه امروز سمن ها به دنبال تاثیرگذاری در همه ابعاد هستند افزود: سمن ها به عنوان بازوان توانمند داوطلب و خواهان مشارکت در توسعه شهر هستیم و برای تحقق این امر آماده همکاری با مجموعه مدیریت شهری هستیم.

پیمان بازدیدی با بیان اینکه سمن ها نگاه مادی به مسائل شهری ندارند تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد به دنبال هم افزایی و مشارکت بیشتر، به منظور افزایش توان و ظرفیت هریک از سمن ها در پیشبرد امور و تحقق اهداف مشترک مدنظر هستند.

وی خاطر نشان کرد: سمن‌ها بهتر است کنار یکدیگر در برنامه‌هایی که اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند فعالیت کنند و نگاه بالا به پایین در سمن‌ها نباید به وجود بیاید.

پیمان بازدیدی همچنین خواستار حفظ استقلال سمن‌ها در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و مردمی ماندن آنها شد و گفت: ایجاد دبیرخانه‌ای مستقل از شورا و شهرداری رشت از جمله برنامه‌های پیش رو خواهد بود.
استقلال مشارکت داوطلب سمن شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر