کد خبر: 561774 A

فرهام زاهد عنوان کرد:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت گفت:نبود بودجه روابط عمومی، فعالیت این حوزه را نباید به روزمرگی تبدیل کند.

به گزارش ایلنا از رشت، فرهام زاهدگفت: روابط عمومی کاری تخصصی است نه سلیقه ای. زمینه سازی پیشنهادات روابط عمومی باید فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت گفت: در حوزه خبر، تاثیر گذاری خبر و عدالت استفاده اعضا از سایت شورا باید دقت بیشتری شود و وابسته به جایگاه افراد در شورا نباشد.
فرهام زاهد تصریح کرد: نبود بودجه روابط عمومی، فعالیت این حوزه را نباید به روزمرگی تبدیل کند. موارد پیشنهادی ارائه شود و اعضای شورا برای آن ردیف بودجه در نظر بگیرند.
وی افزود: با تغییر نفرات، انتظار می رود اثر تغییرات نیز دیده شود. روابط عمومی عملکرد خوبی داشت و امیدوارم با رعایت این نکات موفق عمل کنید.
فرهام زاهد همچنین تصریح کرد: برخی مسائل کلیت دارد و نباید از موضع شخصی اعضا مطرح شود. گاهی هم شاهد موازی کاری هایی هستیم.

 

بودجه روابط عمومی شورای اسلامی شهر شورای شهر کمیسیون برنامه و بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر