کد خبر: 561761 A

معاون اوقاف و امور خیریه گیلان مطرح کرد

معاون فرهنگی-اجتماعی اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: ۵ آذر از واقفین استان تجلیل به عمل می آید.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد قاسمپور، معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: یکی از مشکلات جدی این است که فرهیختگان ما هنوز وقف را به خوبی نمی شناسند. در عرصه های مختلف برای پیشبرد اهداف می توان از ظرفیت های وقف بهره برد.

مشاور کمیسیون فرهنگی شورا افزود: در طول سال واقفینی داریم که اموالشان را وقف می کنند و به دو دسته تقسیم می شوند. یک گروه به اوقاف واگذار می کنند و یک گروه متولیانی در نظر می گیرند.
وی افزود: ۵ آذر از واقفین استان تجلیل بعمل می آید. قاسمپور با بیان اینکه۹۴۱ بقعه داریم تصریح کرد: از لحاظ فراوانی بقاع متبرکه بعد از فارس و مازندران سومین استان هستیم اما از لحاظ موقوفات استان چندان مطرح نیستیم. وقف ها عمدتا مذهبی هستند و فرهنگ .وقف باید در شرایط فعلی به سمت تسهیل در ازدواج جوانان برود.
     محمد قاسمپور با اشاره به انجمن یاوران وقف اظهار کرد: بسیاری از افراد کارهای خیری انجام می دهند اما حتی با هزینه های بیشتر مثل برخی اقدامات وقفی ماندگار نیست. وی با اشاره به عدم تمکن مالی برخی افراد گفت: وقف مشارکتی یکی از راهکارهایی است که می تواند نیت افراد در وقف را محقق کند.
قاسمپور با بیان اینکه وقف به صورت چشمگیر نسبت به گذشته افزایش یافته است گفت: امروز تعداد وقف نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است.

 

ازدواج اوقاف و امور خیریه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون فرهنگی بقاع متبرکه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر