کد خبر: 543427 A

مدیریت مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیلان تاکید کرد:

مدیریت‌مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: بر اساس مکاتبات به عمل آمده با کلیه شهرداران‌استان و هماهنگی با سازمان‌نظام مهندسی ساختمان مقرر شد تا ضوابط شهرسازی در زمان صدور تراکم ساختمانی، دستور نقشه و پیش پروانه ساختمانی رعایت شود.

به گزارش ایلنا از رشت،  به جهت اهمیت  زیباسازی و سیما و منظر شهری ، اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان با هماهنگی سازمان نظام نظام مهندسی بر کنترل ضوابط شهرسازی قبل از انجام کنترل نقشه های ساختمانی تاکید کرد.

 بر همین اساس علی نیا، مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت:  بر اساس مکاتبات به عمل امده با کلیه شهرداران استان و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان مقرر شد تا ضوابط  شهرسازی در زمان صدور تراکم ساختمانی، دستور نقشه و پیش پروانه ساختمانی رعایت شود.

وی افزود: بر همین اساس مقرر گردیده تا سازمان نظام مهندسی به کلیه دفاتر نمایندگی‌ها، دفاتر مهندسی، اعضای کنترل کننده نقشه‌های معماری و شهرسازی، مشاوران و طراحان حقوقی،  دفاتر طراحی ، مهندسان طراح و ناظر ، سازندگان حقیقی و حقوقی و همچنین مالکان اطلاع رسانی لازم را به عمل آورد.
 
علی نیا در این زمینه خاطرنشان کرد: ارائه مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان در مورد کاربری‌ها، سطح اشغال و تراکم به عنوان یکی از مدارک جهت انجام کنترل و بررسی نقشه ها ( به همراه سایت پلان و نقشه های مهمور کارگروه امور زیربنایی ) برای کلیه ساخت و سازها در خارج از محدوده ی قانونی شهرها و روستاها الزامی است.
 
وی تصریح کرد: کلیه پروژه هایی که برای انجام نقشه به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند باید با طرح های تفضیلی و نیز اخرین ضوابط ابلاغ شده شهرسازی انطباق داشته باشند و هرگونه تایید نقشه، توسط مهندسین و دفاتر طراحی و اعضاء کنترل کننده نقشه های آن سازمان ، بدون توجه به ضوابط شهرسازی تخلف محسوب شده و برخورد انتظامی با آنان خواهد شد .

اداره کل راه راه و شهرسازی استان مسکن معماری سازمان نظام مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر