کد خبر: 395047 A

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: پیش‌بینی و ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیارد ریالی در بخش صنعت در سال 95 یکی از برنامه های توسعه‌ای سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان است.

به گزارش ایلنا از رشت، صبح امروز جلسه کمیته تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

علی منتظری رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌گیلان با اشاره بر لزوم شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه فعالیت های تولیدی و تجاری در استان گفت: بخش‌صنعت هم اکنون بالغ بر نیمی از سهم فعالیت‌های اقتصادی در استان را به خود اختصاص داده است.

منتظری در ادامه از تدوین برنامه‌های کمی و کیفی این سازمان در سال‌جاری خبر داد و افزود: پیش‌بینی و ایجاد شرایط سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریالی در بخش‌صنعت در سال 95 یکی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان است.

وی با بیان میانگین سهم یک درصدی عرصه های صنعتی در سطح کشور گفت: یک درصد از مساحت کشور در اختیار صنعت قرار دارد اما میانگین سهم عرصه های صنعتی در گیلان کمتر از سه دهم درصد است و از این حیث نیازمند توسعه فضاهای در اختیار صنعت هستیم. وی افزود: از این رو ضروری است با تدوین برنامه تقویت و توسعه صنعت استان با چشم انداز  بلند مدت عرصه‌های صنعتی برای دهه‌های آینده در استان منظور شود.

رئیس‌سازمان‌صنعت، معدن و تجارت‌گیلان با بیان موقعیت تجاری استان و وجود زیرساخت‌های صادراتی در گیلان گفت: برنامه‌ریزی در راستای به روزرسانی علم تجارت و خروج از شیوه‌های سنتی صادرات یکی از الزامات توسعه فعالیت های اقتصادی استان است.

وی با بیان لزوم ایجاد سیاست‌های حمایتی برای سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی در برنامه پنج ساله ششم استان  گفت: با توجه به سهم بالای صنعت و معدن در فعالیت های اقتصادی استان ضروری است در این برنامه مشوق های حمایتی برای این بخش منظور گردد.

منتظری در ادامه بر استفاده از توان علمی، عملی و تجارب تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: هم اکنون تشکل‌خانه صنعت، معدن و تجارت با ترکیبی از انجمن‌های تخصصی صنایع همگن در استان آغاز به کار کرده است و بازوی توانمند و کارسازی برای توسعه صنعت و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می شود.

تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت سرمایه گذاری صنعت صنعت و معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر