کد خبر: 239847 A

در پی هشدار هواشناسی برگزار شد:

باتوجه به روند کاهش دما و بارش برف در چند روز آینده، تمامی مدیران باید از آمادگی کامل برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و رویارویی با حوادثاحتمالی برخوردار باشند.

در پی اعلام هواشناسی گیلان، مبنی بر احتمال بارش برف از اواخر روز پنج شنبه، نشست هماهنگی مقابله با

حوادثزمستانی به ریاست استاندار گیلان در مرکز مدیرت وکنترل حوادثاستانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، محمد علی نجفی در این نشست تأکید کرد: باتوجه به روند کاهش دما و بارش برف در چند روز آینده تمامی مدیران باید از آمادگی کامل برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و رویارویی با حوادثاحتمالی برخوردار باشند.

وی باتوجه به خاطرات تلخ مردم از بارش سنگین برف های گذشته از جمله برف سنگین سال ۸۶ اظهار داشت:

اثرات روانی و مادی آسیب ناشی از بارش برف آن سال هنوز باقی است و باید بتوانیم با تجاربی که داریم ضمن

حفظ آمادگی ها جامعه را به سمت فضای مثبت وبا نشاط سوق دهیم.

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری جشنواره مجسمه های یخی سال گذشته شهرداری رشت افزود: در کنار

مقابله با بحران و تأمین نیازهای اساسی باید فضا را به گونه‌ای برای مردم مهیا کنیم تا با ایجاد برنامه های شاد و

مفرح زمینه بهره مندی آنان از این مواهب فراهم شود.

نماینده عالی دولت در گیلان بر حضور قوی راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در زمینه برف روبی جاده های اصلی

تأکید کرد وبا یادآوری اقدامات خوب مدیران در رویارویی با حوادثغیرمترقبه سال گذشته افزود: باز بودن مسیر در ایام برف از جمله اقدامات مهمی به شمار می رود که در صورت تحقق آن دستگاههای خدمات رسان و امدادی قادر به انجام کارهایشان خواهند بود.

استاندار گیلان همچنین بر افزایش ذخیره سوخت نیروگاه ها، صنایع ونانواییها تاکید کرد وتصریح کرد: خوشبختانه در

بخش ارزاق عمومی وضعیت بسیار خوبی داریم وجای هیچ نگرانی نیست.

نجفی ادامه داد: البته در شرایط خاص ممکن است عده ای به دنبال کسب منافع و سودجویی باشند که از تعزیرات حکومتی میخواهم به شدت با این افراد برخورد کند.

وی به وزش باد گرم تا روز چهارشنبه واحتمال آتش سوزی جنگلها ومراتع هم اشاره کرد اظهار داشت: باتوجه به

وزش باد گرم و احتمال آتش سوزی در استان آمادگی تمامی دستگاههای امداد، خدمات رسان، انتظامی، نظامی و بسیج و سپاه از جمله موارد مهمی به شمار می رود که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

نماینده ی علی دولت در استان گیلان بر ضرورت تحقق کامل مصوبات این نشست تأکید کردوگفت: مصوبات این

نشست تنها مربوط به چند روز آینده نیست وبرای کل فصل زمستان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بعضی از بانکها در پرداخت تسهیلات جبران خسارت حوادثغیرمترقبه خوب عمل نکردند، افزود: حوادثغیرمترقبه تنها بارش برف، زلزله و سیل نیست بلکه فقر و فراهم نکردن تسهیلات برای مردم و ایجاد فضای روانی منفی نیز حادثه است.

نجفی اظهار داشت با توجه به سیر خوبی را که استان در بخش ایجاد اشتغال در پی گرفته است متأسفانه این

زمینه در بخشی از بانکها گلایه هایی وجود دارد که باید رفع شود.

وی افزود: متأسفانه برخی هنوز مشکلات جامعه را خوب درک نمی کنند، بویژه مشکلات خانواده ای با چند فرزند

فارغ التحصیل و بیکار که به دنبال اشتغال هستند. مدیران باید تکالیفی که بر دوش آنها در بخش اشتغال گذاشته

شده است به نحو احسن به انجام رسانند.

در ادامه این نشست هر یک از دستگاههای خدمات رسان به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دستگاه خود

درخصوص آمادگی در رویارویی با حوادثاحتمالی پرداختند.

بارش برف جاده خدمت رسانی دولت راه و شهرسازی زمستان فارغ التحصیل مجسمه مشکلات هواشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر