کد خبر: 223506 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا خبرداد:

۵۰۰کیلوگرم زغال اخته آلوده وارداتی فاقد گواهی بهداشتی امحاء شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا گفت: یک محموله چوب راش آلوده به وزن ۳۴ تن که از مرز آستارا وارد کشور شده بود به کشور مبدأ برگشت داده شد.

به گزارش ایلنا، ایرج شیارکارگفت: یک محموله چوب راش آلوده به وزن ۳۴ تن که از مرز آستارا وارد کشور شده بود به کشور مبدأ برگشت داده شد.

وی افزود: ۵۰۰ کیلوگرم زغال اخته آلوده وارداتی فاقد گواهی بهداشتی نیز امحاء شد.

جهاد کشاورزی وزن کشور شهرستان مدیر آستارا آلوده چوبهای عودت مبداء
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر