کد خبر: 208089 A

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان:

به ازای هر متر مربع واحدهای مسکن مهر باید پنج هزار و ۲۰۰ تومان بابت بیمه پرداخت شود از اینرو هر پرداخت اضافی در این زمینه ممنوع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: از ابتدای سال ۱۳۸۹ تاکنون علی رغم افزایش قیمت ها در تمامی بخش ها به طور متوسط فقط ۱۰ درصد قیمت ساخت مسکن مهر در استان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا از رشت، شبانعلی خاوری در بازدید از پروژه های مسکن مهر گیلان افزود: ابهامات بیشتر در بحثقوانین مثل بیمه، ارزش افزوده و سایر موارد در مقوله ساخت مسکن مهر بوده که خوشبختانه این ابهامات هم از ابتدای امسال به همت وزارتخانه راه و شهرسازی شفاف سازی شده است.

وی تاکید کرد: برای احداثواحدهای مسکن مهر تاکنون هیچ هزینه سرباری از متقاضیان دریافت نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: مبلغ اولیه قراردادهای مسکن مهر برای اجرای ۸۵ درصد از کار بوده و برای ۱۵ درصد بقیه یک مبلغی باید به پیمانکار داده می شد بنابراین در این بحثافزایش قیمت مطرح نیست.

وی افزود: به ازای هر متر مربع واحدهای مسکن مهر باید پنج هزار و ۲۰۰ تومان بابت بیمه پرداخت شود از اینرو هر پرداخت اضافی در این زمینه ممنوع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: از ابتدای سال ۱۳۸۹ تاکنون علی رغم افزایش قیمت ها در تمامی بخش ها به طور متوسط فقط ۱۰ درصد قیمت ساخت مسکن مهر در استان افزایش پیدا کرده است.

افزایش قیمت راه و شهرسازی مسکن مهر وزارتخانه درصد افزایش گیلان قیمت مدیرکل بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر