کد خبر: 182603 A

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت؛

باید ۶۰ راننده اتوبوس دلسوز برای شهرمان جذب داشته باشیم و افراد گزینش شده را وارد اتوبوسرانی کنیم.

عباس صابر رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت با بیان اینکه طرح ها و برنامه هایی که مطرح شد در شرح وظایف مشاور معین بسیار سنگین است، افزود: جنس کار مشاور معین این نیست.

به گزارش ایلنا از رشت، وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرفصل ها به سیاست گذاری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک برمی گردد؛ گفت: باید بازنگری در موارد ذکر شده در شرح وظایف مشاور معین صورت گیرد.

عباس صابر در این خصوص با اشاره به اینکه برون سپاری شهرداری در چارچوب قانون صورت گرفته است افزود: ما در اتوبوسرانی به نیروهایی نیاز داریم که پشت فرمان به شهروندان پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی رشت افزود: در چارچوب نظارت عالیه ما می توانیم بر عمکرد پیمانکار نظارت داشته و مشکلات این افراد را پیگیری کنیم.

رضا موسوی روزان نیز تصریح کرد: باید ۶۰ راننده اتوبوس دلسوز برای شهرمان جذب داشته باشیم و افراد گزینش شده را وارد اتوبوسرانی کنیم.

مظفر نیکومنش نیز در این جلسه با تاکید بر رسیدگی به دغدغه های این رانندگان گفت: ما نمایندگان تک تک شهروندان هستیم و باید به مسائل همه دقت نظر داشته باشیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست خاطرنشان کرد: رانندگانی جدیدی که وارد بدنه اتوبوسرانی می شوند باید آموزش نحوه برخورد و تعامل با مردم و آموزش لازم فنی را دیده باشند و می شود در صورتی که این افراد شرایط لازم و کافی را داشته باشند می توان برایشان اولویتی در نظر گرفت.

وی در ادامه با اشاره به دهم تیر ماه سالروز آزادی شهر مهران افزود: دهم تیرماه یاد آور خاطره تلخ بمباران سر دشت است و این بمباران رژیم بعثدر سردشت جنایت علیه بشریت بود.

اتوبوس ترافیک حمل و نقل رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شورای شهر شهرداری کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر محیط زیست مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر