کد خبر: 179750 A

در انتخاباتی؛

به ترتیب عسکر میرزایی با ۵۷ رای به عنوان نفر اول و عضو اصلی، مرتضی صابر با ۵۴ رای به عنوان عضو اصلی، احمد عسکری با۴۰ رای به عنوان عضو اصلی و داود اسکندری با۲۴ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

طی برگزاری انتخاباتی جهت انتخاب هیئت رئیسه سازمان نظام منهدسی ساختمان شفت، عسکر میرزایی به عنوان رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان شفت برگزیده شد.


به گزارش ایلنا از رشت، طی برگزاری انتخاباتی عسکر میرزایی توانست با کسب ۵۷ رای به عنوان نفر اول و عضو اصلی برگزیده شود.


بر اساس این گزارش به ترتیب مرتضی صابر با ۵۴ رای به عنوان عضو اصلی، احمد عسکری با۴۰ رای به عنوان عضو اصلی و داود اسکندری با۲۴ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.


عسکر میرزایی هم اکنون به عنوان رئیس موفق اداره بنیاد مسکن شهرستان فومن مشغول به فعالیت است.

مسکن هیئت رئیسه ساختمان مهندسی نظام رای شفت انتخاباتی میرزایی عسکر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر