کد خبر: 179676 A

معاون پژوهشی شورای شهر رشت؛

اگر ما نتوانیم کاری را برای شهر رشت انجام دهیم در حقیقت رسالت خود را به عنوان منتخبین مردم در شورای شهر زیر سوال برده ایم.

فرانک پیشگر، اظهار داشت: گزینه های بازچرخش شیرابه و انتقال به تصفیه خانه فخب رویکردهای عملی خوبی نخواهد بود و باید مطالعات جامع تری در این خصوص صورت گیرد.

به گزارش ایلنا از رشت، این عضو شورا تاکید کرد: مسائل محیط زیستی در خصوص آلودگی باید همیشه مد نظر باشد و یافتن مکانی برای احداثتصفیه خانه علاوه بر داشتن معیارهای زیست محیطی و نزدیکی به لندفیل سراوان، مقرون به صرفه نیز باشد.

فاطمه شیرزاد، سخنگوی شورا و عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست نیز در ادامه بحثعنوان کرد: متاسفانه این انتقاد به نمایندگان شهرستان رشت وارد است که در طول سالهای گذشته، در جهت رفع بزرگترین دغدغه این شهر نتوانسته اند مطلوب عمل کنند و اجرای طرحهایی در خصوص این معضلات تا کنون ابتر مانده است.

وی اضافه کرد: پروژه بانک جهانی که ممکن بود راه حلی برای مشکل دفع پسآب در شهرستان رشت و به طور کلی در استان باشد به طور ناقص اجرا شده ومتوقف شدن پروژه بانک جهانی ضربه های زیادی را به شهر رشت وارد کرده است.

شیرزاد تاکید کرد: اگر ما نتوانیم کاری را برای شهر رشت انجام دهیم در حقیقت رسالت خود را به عنوان منتخبین مردم در شورای شهر زیر سوال برده ایم و اعمال ما نیز مورد نظارت و قضاوت قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: امسال، سال عزم ملی و مدیریت جهادی است و باید تلاش جمعی و همت مضاعفی برای ساماندهی لندفیل سراوان و احداثتصفیه خانه های بیمارستانی و شهرک های صنعتی را در پیش بگیریم.

زیست محیطی شورای شهر کمیسیون بهداشت محیط زیست مد تصفیه رشت عملی بازچرخش فخب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر