کد خبر: 179672 A

رییس کمیسیون عمران شورای شهر رشت؛

ترکردن این حجم زباله به وسیله بازچرخش شیرابه می تواند به روانسازی لندفیل منجر و پایداری شیب لندفیل را تهدید کند و امکان فروپاشی این میزان زباله و مدفون شدن روستای کچاء در آن منطقه را در پی خواهد داشت.

عباس صابر، رییس کمیسیون عمران شورا در زمینه اجرای طرحهای کوتاه مدت در لندفیل سراوان اظهار کرد: هر یک از نهادهای دولتی مرتبط با بحثپسماند دارای وظایف و تعهدات قانونی هستند و عدول کردن هر کدام از این نهادها تا کنون باعثبروز معضلات مختلفی در مورد پسماند و دپو زباله شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، وی تاکید کرد: وظیفه شهرداری و مدیریت پسماند، جلوگیری از نفود شیرابه ها به داخل رودخانه هاست و در عوض اداره حفاظت محیط زیست نیز وظیفه دارد که در صورت مشاهده تخلف، قبل از بروز فاجعه، اقدامات لازم را بعمل آورد.

صابر با اشاره به اینکه، بحثبازچرخش شیرابه - که توسط مهندس مشاور طرح مطرح گردیده است - از استاندارهای لازم برخوردار نیست گفت: مقدار زیادی زباله در سراوان در طول سالهای متمادی به ارتفاع ۸۰ متر دپو شده است و این انباشت زباله بدون هیچ نگاه علمی و صرفا به طور سنتی بر روی هم ریخته شده است.

وی ادامه داد: ترکردن این حجم زباله به وسیله بازچرخش شیرابه می تواند به روانسازی لندفیل منجر و پایداری شیب لندفیل را تهدید کند و امکان فروپاشی این میزان زباله و مدفون شدن روستای کچاء در آن منطقه را در پی خواهد داشت.

صابر اضافه کرد: در حال حاضرشیرابه لندفیل به همراه فاضلاب های صنعتی، بیمارستانی و خانگی وارد رودخانه ها می شود وباید با احداثتصفیه خانه هایی در محل بیمارستانها و شهرک صنعتی از ورود بیشتر فاضلاب های خطرناک صنعتی و بیمارستانی نیز جلوگیری کرد.

وی اذعان داشت: یکی از راهکارهایی که به ذهن می رسد و مقرون به صرفه تر است لوله گذاری و انتقال شیرابه های لندفیل سراوان به تصفیه خانه فخب است و درآینده نیز با جذب اعتبارات می توان تصفیه خانه دیگری درآن مکان برای بحثپسآب صنعتی و شیرابه ها ایجاد کرد.

حفاظت محیط زیست ذهن زباله شورای شهر شهرداری روستای شیرابه لندفیل کچاء مدفون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر