کد خبر: 179667 A

استاد دانشگاه گیلان؛

میزان شیرابه های مرکز دفن زباله سراوان بنا به شرایط آب و هوایی متغیر است. در فصولی که بارندگی نیست و آب های سطحی وجود ندارد با اندازه گیری هایی که صورت گرفته، میزان خروجی شیرابه ۳ لیتربر ثانیه است و در بقیه فصول با توجه به بارش های سطحی و عدم وجود پوشش بر روب لندفیل این میزان شیرابه به ۱۰ الی ۱۲ لیتر بر ثانیه می رسد.

دکتر کریم پور عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ضمن بیان توضیحاتی در خصوص لندفیل سراوان گفت: تیم تحقیقاتی این دانشگاه حدود دو ماه پیش بررسی های اولیه خود را در منطقه سراوان آغاز کرده است و تاکنون در بخش اول از فعالیت هایش به برداشت توپوگرافی از ۱۹ هکتار زمین مرکز دفن زباله سراوان پرداخته است.

به گزارش ایلنا از رشت، کریم پور اضافه کرد: یکی از راه حل های پیشنهادی در کاهش حجم شیرابه زباله ها، استفاده از روش سیکل چرخشی است بدین صورت که شیرابه هایی که در پایین از لندفیل خارج می شود با تمهیداتی به سمت بالای لندفیل هدایت شود تا موجب فساد پذیری سریعتر لایه جدید لندفیل شود و هم، از حجم شیرابه ها بدین طریق کاسته شود.

وی با یادآوری این نکته که میزان شیرابه های مرکز دفن زباله سراوان بنا به شرایط آب و هوایی متغیر است؛ اذعان داشت: در فصولی که بارندگی نیست و آب های سطحی وجود ندارد با اندازه گیری هایی که صورت گرفته، میزان خروجی شیرابه ۳ لیتربر ثانیه است و در بقیه فصول با توجه به بارش های سطحی و عدم وجود پوشش بر روب لندفیل این میزان شیرابه به ۱۰ الی ۱۲ لیتر بر ثانیه می رسد.

کریم پور تاکید کرد: انتقال شیرابه ها به لندفیل باید با روشهای کارشناسی، طراحی مدون، شیب بندی ها و سایر موارد و عوامل محیطی مطالعه و اجرا شود.

وی تصریح کرد: بحثاحداثتصفیه خانه نیز باید با توجه به میزان دبی شیرابه استحصال شده از لندفیل مد نظر قرار گیرد.

پوشش دبی زباله زمین شرایط آب و هوایی عضو هیات علمی دانشگاه کارشناسی مد میزان شیرابه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر