کد خبر: 173155 A

عملیات مطالعاتی و نقشه برداری طرح تامین آب شرب این تعداد روستا انجام شده و برای آبرسانی به این روستاها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

طرح آبرسانی به ۱۱ روستای بخش مرکزی شهرستان فومن در حال اجراست.
به گزارش ایلنا از رشت؛ بیش از ۳ هزار خانوار در این روستاها که در مناطق جلگه ای قرار دارند، از مجتمع آبرسانی سرداران شهید فومن واقع در روستای باغبانان تامین آب خواهند شد.
عملیات مطالعاتی و نقشه برداری طرح تامین آب شرب این تعداد روستا انجام شده و برای آبرسانی به این روستاها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.
تاکنون ۸ هزار متر لوله گذاری خط انتقال این پروژه انجام شده و حجم عملیاتی این طرح آبرسانی شامل اجرای شبکه ی توزیع به طول ۱۹۵ هزار متر، احداث۳ باب مخزن زمینی و هوایی ذخیره ی آب و راه اندازی ۳ باب ایستگاه پمپاژ می باشد که در حال اجراست.
بنابراین گزارش؛ در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، تعدادی از این روستاها تا پایان سال جاری از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
در زمان حاضر بیش از ۱۰۵ روستا در شهرستان فومن زیر پوشش شبکه ی آبرسانی قرار دارند.

پوشش اتمام عملیات آب روستا آبرسانی روستای فومن جلگه نقشه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر