کد خبر: 173144 A

مدیر آموزش و پرورش استثنایی گیلان خبرداد:

برای ارائه خدمات آموزشی مطلوب تر، توانمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس استثنایی گیلان افزایش می یابد.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی گیلان در حاشیه برگزاری کارگاه علمی آموزشی تعدادی از فرهنگیان مدارس استثنایی اظهار داشت: برای ارائه خدمات آموزشی مطلوب تر، توانمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس استثنایی گیلان افزایش می یابد.
به گزارش ایلنا از رشت، سلیمان کابینی مقدم گفت: راهکارهای عملی تجهیز این مدارس در نخستین کارگاه علمی - آموزشی جشنواره الکترونیک بررسی و هم اندیشی شد.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی گیلان تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی یک روزه ۱۵نفرازفرهنگیان مدارس استثنایی با چگونگی تولید درس افزارهای آموزشی، توان بخشی متناسب با موضوع کتابهای درسی و زمینه استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفرآیند یاددهی و یادگیری آشنا شدند.
کابینی مقدم، یادگیری براساس فناوری های نوین رایک ضرورت برای فرهنگیان درزمان تدریس اعلام کرد و افزود: حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیک و ایجاد رقابت علمی و خلاقانه میان دانش آموزان از برنامه های مهم در مدارس استثنایی است.

آموزش و پرورش الکترونیک دانش آموزان رقابت فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات گیلان آموزشی مدارس استثنایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر