کد خبر: 210431 A

شهرداری گرگان انجام داد:

شهرداری گرگان با هدف بهبود رفت و آمد رانندگان در تقاطع قلعه خندان با خیابان ملت و همچنین ابتدای خیابان سرخواجه استوانه های ترافیکی اجرا کرد.

شهرداری گرگان با هدف بهبود رفت و آمد رانندگان در تقاطع قلعه خندان با خیابان ملت و همچنین ابتدای خیابان سرخواجه استوانه های ترافیکی اجرا کرد.

به گزارش ایلنا از گرگان، به گفته سرپرست ترافیک شهرداری گرگان، تصادفات رخ داده در دو مسیر اعلام شده، شهرداری گرگان و پلیس راهور مرکز استان را بر آن داشت تا با اجرای استوانه های ترافیکی ضمن پیشگیری از حوادثرانندگی، نسبت به بهبود و ایمنی در عبور و مرور رانندگان اقدام کنند.

همچنین در راستای روان سازی ترافیک و تسهیل عبور و مرور اهالی خیابان ملل، از سمت خیابان سرخواجه تا ملل چهارم از مسیر غرب به شرق یکطرفه شده است. رانندگان مطلع باشند عبور و مرور خود را در این مسیر با احتیاط و رعایت مقررات رانندگی انجام دهند.

پلیس راهور ترافیک شهرداری گرگان خیابان تردد رانندگان ایمن ترافیکی استوانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر