کد خبر: 135717 A

با توجه به لزوم انجام معاینات پزشکی شاغلین کارگاه‌های بهداشت حرفه‌ای و همچنین معاینات رانندگان درون شهری و استقرار پزشک دارای مجوز معاینات سلامت شغلی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت‌ها در راستای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای(معاینات) به بخش خصوصی واگذار شد.

معاینات شاغلین کارگاه‌های بهداشت حرفه‌ای و معاینات رانندگان درون شهری با استقرار پزشک دارای مجوز معاینات سلامت شغلی در شهرستان علی آباد کتول آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از علی آباد کتول، با توجه به لزوم انجام معاینات پزشکی شاغلین کارگاه‌های بهداشت حرفه‌ای و همچنین معاینات رانندگان درون شهری و استقرار پزشک دارای مجوز معاینات سلامت شغلی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت‌ها در راستای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای(معاینات) به بخش خصوصی واگذار شد.
لذا به همین منظور جلسه هماهنگی فی مابین سازمان حمل و نقل شهرداری و واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای با پزشک دارای کد انجام معاینات پزشکی شغلی این شهرستان برگزار شد.
در این جلسه قره خانی در خصوص لزوم انجام معاینات رانندگان مطابق با آخرین دستورالعمل کشوری تاکید نمودند سپس قره بسلوم(پزشک دارای مجوز معاینات سلامت شغلی) در خصوص بیماری‌های رانندگان و آزمایش‌های مربوطه در قالب دستورالعمل مطالبی را بیان داشتند و در آخر به سوالات زنگانه سرپرست جدید سازمان حمل و نقل شهرداری علی آباد پاسخ دادند.

بخش خصوصی پزشک سازمان حمل و نقل سلامت شغلی شهرداری کارگاه حرفه بهداشت معاینات کتول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر