فرماندار شهرستان بویراحمد مطرح کرد:

ایلنا: فرماندار بویراحمد بدون اشاره به آمار افزایشی خودکشی‌ها و با ابراز نگرانی از روند افزایشی آن، اظهار داشت: متاسفانه سنین…