رئیس مجلس در فرودگاه یاسوج:

ایلنا: رئیس مجلس تاکید کرد که در نگهداری از محیط زیست زاگرس، مجلس و دولت کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند.

پربازدیدترین