ایلنا: قهرمان کشتی فرنگی جام تختی تأکید کرد، در سال جاری تمام فکر و ذکرش معطوف به دستیابی به مدال طلای جهان است.

پربازدیدترین