کد خبر: 213125 A

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان:

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان، گفت: نخاله‌های ساختمانی که در حاشیه‌ جاده کرمان - جوپار تخلیه شده‌اند، ایمنی جاده را از بین برده و باعثبروزحادثه می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان، با تاکید بر اینکه این عمل تخریب منابع طبیعی حاشیه جاده(تاغ‌زار‌ها) را به همراه دارد، گفت: وجود این جنگل در حاشیه راه باعثآرامش رانندگان در حین رانندگی می‌شود واز خستگی آن‌ها می‌کاهد.

به گزارش ایلنا ازکرمان مقبلی با بیان اینکه تخلیه نخاله‌های ساختمانی در این محور، حریم قانونی راه و جاده را از بین برده است، افزود: این عمل باعثمی‌شود که ضریب ایمنی جاده کاهش یابد و خودروهای عبوری که از این مسیر عبور می‌کنند با این تپه‌های خاکی که در کناره جاده ایجاد شده است، برخورد کنند

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل جلسات متعددی با شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی داشته‌ایم ومقرر شده است که با استفاده از دو دستگاه بلدوزراین تپه‌های ایجاد شده از خاک و نخاله‌های ساختمانی را تسطیع نماییم و شهرداری نیز نسبت به ساماندهی محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه جاده باعثنازیبایی منظر جاده می‌شود و ایمنی جاده راکاملا از بین می‌برد.

وی ادامه داد: برای تخلیه مصالح یا نخاله‌های ساختمانی ۲ تا ۳ نقطه مشخص شد و شهرداری مدیریت این موضوع را برعهده گرفت که خوشبختانه از زمانی که شهرداری مدیریت را بر عهده گرفته است کمتر شاهد تخلیه نخاله‌های ساختمانی در این مسیر هستیم.

وی با اشاره به اینکه تخلیه نخاله‌های ساختمانی عمدتا شب‌ها در حاشیه این محور انجام می‌شود، گفت: برای ساماندهی مسیر جاده کرمان به جوپارمقر ر شد اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تسطیع و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی که درکنار جاده قرار دارند اقدام کند در همین راستا با یک دستگاه بلدوزر این کار انجام درحال انجام است.

مقبلی اظهار داشت: در هفته آینده یک دستگاه بلدوزر دیگر نیز اضافه می‌شود تا کار تسطیع خاک و نخاله‌ها سریع‌تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌کنیم ظرف یک تا ۲ ماه آینده شش کیلومتر این مسیر به طور کامل تسطیع شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده است شهرداری کرمان پس از تسطیع نخاله‌ها نسبت به کاشت درخت و فضای سبز اقدام کند و مسیر به طور کامل مدیریت و ساماندهی شود.

وی با ابراز خوشحالی از انجام نوسازی ساختمان‌ها افزود: نخاله‌های ساختمانی که در جنگل تاغ‌زار در حاشیه جاده کرمان - جوپار تخلیه شده‌اند، ناشی از خاک‌برداری و نوسازی ساختمان‌هاو تخریب ساختمان‌های قدیمی هستند.

وی تصریح کرد: باعثخوشحالی است که نوسازی در حال انجام است و لی جای تاسف دارد که همشهریان ما این خلاف را انجام می‌دهندو با این عمل جان سرنشینان خودروهای عبوری از این مسیر را به خطر می‌اندازند.

پلیس راهنمایی و رانندگی جاده جنگل خاک راه و شهرسازی استان شهرداری فضای سبز منابع طبیعی ساختمانی نخاله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر