کد خبر: 213123 A

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

حوزه تعلیم و تربیت متاثر از برنامه‌ها و سیاست‌هایی است کهدر جامعه، خانواده و آموزش و پرورش رسمی پیگیری می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش مجموعه‌ای به هم پیوسته متاثراز برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در جامعه، خانواده و آموزش و پرورش رسمی پیگیریمی‌شود.

به گزارش ایلنا از کرمان جهانگیری در گردهمایی مسئولان سوادآموزی شهرستان‌ها، نواحی ومناطق افزود: خروجی این سه کانون دستاوردهای همه حوزه تعلیم و تربیت می‌شودبنابراین نمی‌توانیم موفقیت‌ها و یا کمبود‌ها را تنها به سازمان آموزش و پرورش نسبت داد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات آموزش و پرورش، کم‌دانشی و کم‌اطلاعی خانواده‌هاست، اگر سواد و آگاهی خانواده‌ها افزایش یابد درچرخه تعلیم و تربیت نیز موثر خواهد بود.

وی اظهار کرد: ما هزینه آموزش همه افراد را با احداثمدرسه و… پرداختکرده‌ایم اما به دلایلی این افراد از چرخه تعلیم و تربیت خارج می‌شوند و در حقیقتهزینه‌های ما به هدر می‌رود.

جهانگیری ادامه داد: با به صفر رساندن بی‌سوادی موجود در جامعه می‌توانیم درزمینه پیشگیری از این مشکل کار کنیم.

وی گفت: قرار نیست که از مسیر سوادآموزی برای کسی شغل یا درآمد ایجادکنیم، اصل کار از بین رفتن بی‌سوادی و افراد بازمانده از تحصیل است.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان تعلیم و تربیت جامعه خانواده درآمد مشکلات کرمان متاثر وتربیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر