کد خبر: 213121 A

معاون پشتیبانی سازمان سواد آموزی کشور در کرمان:

معاون پشتیبانی سازمان سواد آموزی کشوردر جلسهٔ شورای معاونین آموزش وپرورش استان کرمان گفت: افکار عمومی نسبت به بی‌سوادی درجامعه حساستر شود تا امکان تقاضا برای بیسوادان فراهم شود.

معاون پشتیبانی سازمان سواد آموزی کشوردر کرمان گفت: کیفیت آموزشی در کنار نظارت مداوم و ارزشیابی پایانی دربرنامه‌ها و فعالیت‌های سوادآموزی مد نظر و مورد تاکید است.

به گزارش ایلنا از کرمان پرویز کوثری «در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان، با بیان اینکه یکی از ارکان مهم سوادآموزی ارایه آموزش توسط معلمان است، افزود:. انسدادبی سوادی پذیرش و تحکیم از عوامل مهمی هستند که در معاونت سوادآموزی ادارات آموزش وپرورش و مدارس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی سه ظرفیت مهم و اصلی در وزارت آموزش و پرورش را مدرسه، مدیر و معلمبرشمرد و گفت: اگر کسی بخواهد در زمینه سواد آموزی وارد شود باید دانش کافی وانگیزه لازم را داشته باشد.
کوثری گفت: عوامل تشویقی در زمینه باسواد کردن بیسوادان تا پایان برنامه پنجم و با توجه به تاکید معاون اول رییس جمهوری آغاز می‌شود.

آموزش و پرورش استان استان کرمان رییس جمهوری مد مدرسه معاون اول وزارت آموزش و پرورش سواد آموزی سوادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر