کد خبر: 189613 A

عملیات احداثساختمان جدید شهرداری در ۶ طبقه و با ۱۲ هزار متر مربع زیر بنا به صورت اسکلت فلزی در حال احداثاست.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان با اشاره به آغاز عملیات احداثساختمان جدید شهرداری گفت: در حال حاضر عملیات گودبرداری این ساختمان به میزان ۳۳ هزار متر مکعب انجام گرفته و مقرر شده است که ظرف مدت دو سال به بهره برداری برسد.

به گزارش ایلنا از کرمانٰ فرقانی افزود: پروژه سیتی سنتر وکیل کرمان، دارای ۴۵ هزار متر مربع زیربنا است که در حال حاضر عملیات گودبرداری آن به میزان ۵۰ درصد انجام گرفته است.

وی همچنین با اشاره به احداثپارکینگ طبقاتی کوچه شماره ۱۲ خیابان شریعتی با ۷ هزار متر مربع زیربنا، تصریح کرد: عملیات گودبرداری این پروژه نیز تا کنون به میزان ۸۰ در صد صورت گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان افزود: پروژه مجتمع تجاری آفتاب نیز با ۳ هزار متر مربع زیربنا روند خوبی داشته و در حال حاضر عملیات اسکلت بندی آن به اتمام رسیده و حایل چینی آن به میزان ۹۰ درصد انجام گرفته است.

شهرداری صورت میزان عملیات کرمان متر طبقه مربع گودبرداری احداثساختمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر