کد خبر: 225728 A

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را در مسیر توسعه پایدار توصیف کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را در مسیر توسعه پایدار توصیف کرد.

حسین سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنای کرمانشاه، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۳ قانون اساسی و ذیل آن توسط مقام معظم رهبری، ضرورت توجه بیشتر به توسعه و گسترش بخش تعاون به عنوان یک رویکرد اساسی در راستای عدالت اجتماعی و کاهش فقر مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: تعاونی ها به عنوان یکی از اشکال سازمان های غیردولتی دارای قابلیت ایفای نقش سازنده هم در زندگی اقتصادی و هم در جامعه مدنی هستند.

سلیمانی تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را در جهت توسعه پایدار توصیف کرد و گفت: اهمیت آن ها در تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی در قالب ظرفیت های واگذارشده دولتی همچنین حرکت به سوی توسعه پایدار انکار ناپذیر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان عنوان کرد: شرکت تعاونی مستقل و متشکل از افرادی است که بطور داوطلبانه برای رفع نیازها و خواست های مشترک اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گرد هم می آیند تا شیوه مالکیت مشترک و نظارت مردمی آن را اداره کنند.

اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار ثروت جامعه طبیعی و آبخیزداری استان فقر قانون اساسی مقام معظم رهبری منابع طبیعی توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر