کد خبر: 686906 A

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان به اهم فعالیت های این شرکت طی سال های گذشته پرداخت.

به گزارش ایلنا، محمدحسین محمدی اظهار کرد: در شهرستان مریوان و در شهر کانی دینار تاکنون ۳۲ کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، ۲۶ کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از ۴۲۰۰ انشعاب آب و بیش از ۴۱۰۰ فقره انشعاب فاضلاب، احداث یک مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی و حفاری و تجهیز یک حلقه چاه با دبی ۳۲ لیتر در ثانیه انجام شده است.

وی افزود: در شهرستان بانه و از زمان تحویل مسئولیت خدمات آب و فاضلاب شهر آرمرده  به آبفای کردستان تاکنون ۹کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، ۰.۵ کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری حدود ۴۰۰ فقره انشعاب آب، احداث یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و حفاری و تجهیز ۲ حلقه چاه با دبی ۳ لیتر در ثانیه اجرا شده است.

محمدی ادامه داد: در شهر بوئین بانه نیز تاکنون بیش از ۱۱ کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، حدود ۰.۵ کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری حدود ۴۰۰ فقره انشعاب آب، احداث یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۰ لیتر در ثانیه، ساخت یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و تهیه و نصب یک سیستم تصفیه اجرا شده است.

به گفته وی در شهر کانی‌سور هم تاکنون ۱۰ کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، ۰.۵ کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از ۳۳۰ فقره انشعاب آب، احداث یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و حفاری و تجهیز ۲ حلقه چاه با دبی ۳ لیتر در ثانیه اجرا شده است.

آب و فاضلاب دبی انتقال آب خطوط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر