کد خبر: 654132 A

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور :

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور گفت: یکپارچگی اراضی باعث می شود کشاورزی علمی تر و اقتصادی تر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسین توکلی در جلسه ای با موضوع حفظ کاربری اراضی و باغ ها با اشاره به ماده 12 قانون یکپارچه سازی اراضی، گفت: به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق ها و امتیازها، کارگروه ملی یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه رئیس سازمان جهاد کشاورزی هر استان، رئیس این کارگروه و روسای سازمان های آب منطقه ای، مدیریت و برنامه ریزی، ثبت اسناد و املاک و بانک کشاورزی استان ها عضو آن هستند، بیان کرد: با توجه به ضرورت کار باید با شناخت نسبت به منابع و محدودیت ها به یکپارچه سازی و تجمیع اراضی کشاورزی اقدام شود.
توکلی اظهار داشت: جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بسیار می تواند در بهره‌وری کشاورزی تاثیرگذار باشد و درآمد کشاورزان را اقتصادی کند.
وی با اشاره به اینکه یکپارچگی اراضی کشاورزی مزیتهای زیادی دارد خاطرنشان کرد: با داشتن قطعات کشاورزی با حدنصاب مناسب و اقتصادی می توان از ادوات مکانیزه بهتر استفاده کرد.
مدیر کل دفتر یکپارچگی و بهره وری سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کوچک مشکلاتی دارد که در صورت یکپارچگی اراضی اجرای سیستم های نوین آبیاری بهتر و مفیدتر انجام می شود.
توکلی اضافه کرد: با داشتن اراضی به مساحت مناسب می توان برای کشت محصولات کشاورزی بهتر برنامه‌ریزی کرد و در مناطق مختلف تنوع کشت ایجاد کرد.
در این راستا ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی برای یکپارچگی بیشتر اراضی حداکثر ظرف شش ماه از تصویب این قانون، حدنصاب فنی  اقتصادی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب  و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

 

بهره وری خاک قانون کشاورزی محصولات کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر