کد خبر: 636268 A

در راستای بهینه مصرف کردن آب؛

عناوین روزهای هفته صرفه جویی در سال ۱۳۹۷ که از اول لغایت هفتم تیرماه است، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس جمعه اول تیرماه با عنوان آب، آموزه‌های دینی و ملی و ارتقای آگاهی‌های عمومی و با راهبرد جایگاه آب در باورها و اعتقادات دینی و فرهنگی مردم، نقش آموزه‌های دینی و فرهنگی در مصرف بهینه آب و احیای سنت های مذهبی و ملی در حفظ و نگهداری منابع آبی نامگذاری شده است.

شنبه دوم تیرماه با عنوان آب، ‌خانواده (مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب) و با راهبرد مشارکت خانواده‌ها در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی و نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف آب نامگذاری شده است.

روز یکشنبه سوم تیرماه با عنوان آب،‌ اقتصاد و توسعه پایدار و با راهبرد تبیین ارزش اقتصادی آب (شرب، صنعت،‌کشاورزی)، تبیین نقش مصرف بهینه آب در حفظ منابع آبی برای توسعه پایدار و تأثیر اعمال قیمت تمام ‌شده در افزایش بهره‌وری آبی و تغییر رفتارهای مصرفی مشترکان پرمصرف نامگذاری شده است.

به گفته وی روز دوشنبه چهارم تیرماه با عنوان آب،‌ محیط‌زیست و سلامت همگانی (کمپین آب رفته برمی‌گردد) و با راهبرد عوارض ناشی از عدم توسعه شبکه فاضلاب و اهمیت بازچرخانی آب در حفظ محیط زیست، آلودگی منابع آب و راهکارهای حفاظت از آن، بهداشت آب و سلامت همگانی و تولید فاضلاب کمتر با مصرف آب کمتر نامگذاری شده است.

روز سه شنبه پنجم تیرماه با عنوان آب، رسانه و افکار عمومی و با راهبرد ایجاد حساسیت در رسانه ها و افکار عمومی برای صیانت از آب و لزوم توجه دادن مردم به استفاده درست از آن و معرفی و تبیین محدودیت ها و معضلات کشور در خصوص منابع آبی و لزوم بسیج همگانی برای بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در بهره گیری از منابع آب نامگذاری شده است.

اما روز چهارشنبه ششم تیرماه با عنوان آب، مشارکت های مردمی، سمن ها، خیرین آب رسان و با راهبرد جلب مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و ذینفعان برای اجرای طرح های آب رسانی و همچنین مشارکت مردم در مدیریت آب رسانی، استفاده از ظرفیت خیرین آب رسان برای تأمین مالی و توزیع آب شرب بویژه در سطح روستاها و جلب مشارکت مردم و مراکز اقتصادی و صنعتی در اجرای طرح های فاضلاب نامگذاری شده است.

روز پنجشنبه هفتم تیرماه نیز که آخرین روز از این هفته است با عنوان آب،‌ قانون و حقوق شهروندی و با راهبرد نقش قوه قضاییه در حفاظت از منابع آب کشور، لزوم رعایت قانون از سوی همگان و اطلاع‌رسانی در خصوص انواع جرایم و تخلفات در بخش آب، مدیریت منابع آبی زیرزمینی، تشریح و تدوین راهکارهای رفع موانع حقوقی و فانونی در اجرای طرح های آب و فاضلاب و جلب مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در ترویج فرهنگ سازگاری با کم آبی نامگذاری شده است.

توسعه پایدار سلامت صرفه جویی صرفه جویی در مصرف کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر